آشنایی با اصطلاحات بازرگانی و گمرکی و بانکی

ارزش کالای صادراتی در گمرک
هر کالایی که به عنوان صادرات به گمرک اظهار می شود صرفنظر از قیمتی که طبق قرارداد برای آن تعیین شده به طور کلی فارغ از ارزش کالا در خارج دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمتهای صادراتی در اختیار گمرک , بانک و سایر سازمانها قرار می گیرد. لذا صادر کنندگان به این قیمتها دسترسی دارند و الزاما اظهارنامه های صادراتی نیز باید با همین ارزشها تقویم گردد. این نحوه قیمت گذاری کالاهای صادراتی و الزام کلیه صادرکنندگان به رعایت آن برای این است که اولاً صادرکننده اگر مجاز به اظهار قیمت کالایی که صادر می کند به دلخواه باشد قطعاً برای یک نوع کالا قیمتهای مختلف به گمرک اظهار می گردد و به این ترتیب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزی یا اخذ مالیات یا حتی تهیه آمار بازرگانی باشد هیچ کدام از این منظورها درست برآورده نخواهد شد.

ارزش کالای ورودی در گمرک(ارزش گمرکی)
ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف CIF) بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی) و کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه, مدل و علامت گذاری بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری های اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهار نامه خواهد بود.

اسناد حمل
بارنامه به منزله سند قرارداد حمل, رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرکت بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.
جزئیات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد:
شرح کالا – علائم و یا شماره های تجاری – نام کشتی حامل – ذکر عبارتی که حاکی از وجود کالا در کشتی باشد – بنادر بارگیری و تخلیه – نام حمل کننده کالا – نام گیرنده کالا – نام و نشانی شخصی که ورود اجناس به اطلاع او می رسد هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد می باشد_ تعداد نسخه های بارنامه که به صورت اصل صادر شده است – تاریخ صدور.

اسناد مثبته گمرکیاسناد مثبته گمرکی بطور کلی اسنادی هستند که موید ورود کالا به ترتیب مجاز به کشور, انجام تشریفات قطعی گمرکی در خصوص آنها و ترخیص از گمرک با صدور سند و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی کالا تعلق می گیرد می باشد.

اسناد نادرست
منظور از اسناد نادرست , اسناد یا سیاهه هایی است که در آن خصوصیات کالا صحیح و مختصراً ذکر نشده است و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زیان دولت اقدام و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده باشد.

اظهارنامه کالا
اظهاری است که بر روی برگی که گمرک تعیین نموده تنظیم می شود در این اظهارنامه اشخاص ذینفع روش گمرکی را که باید در مورد کالا اجرا شود ذکر می کنند و مشخصاتی را که از نظر گمرک برای اجرای ان روش لازم است قید می کنند.

اظهارنامه ورود یا خروج
عبارت است از هر نوع اظهارنامه ای که توسط شخص مسئول وسیله حمل و نقل یا نماینده او باید هنگام ورود یا خروج وسیله حمل و نقل به مقامات گمرکی ارائه شود و حاوی مشخصات لازم در ارتباط با وسیله حمل و نقل, مسیر سفر, بار, کالاهای توشه ای و ملزومات, کارکنان و مسافرین می باشد.

اظهارنامه گمرکی
یعنی هر اظهار یا اقدامی که راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرک به هر شکل که توسط گمرک توصیه شده یا مورد قبول واقع شود.

اظهارنامه مبداء
عبارت است از یک شرح مقتضی در رابطه با مبداء کالاهای ساخته شده که در موقع صدور آنها توسط سازنده, تولید کننده , تهیه کننده , صادر کننده یا هر شخص صلاحیتدار دیگری در فاکتور تجاری یا هر سند دیگری که مربوط به کالاها باشد ذکر می گردد.

اعلامیه ارز
سندی است بانکی که مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید کالا و هم ارز ریالی آن و تاریخ گشایش اعتبار آنرا نشان می دهد.

بار انداز
محل سرپوشیده ای است که یک یا چند طرف ان دیوار نداشته و کالا ها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا نگه داشته می شود.

بارنویسی
مامورین مخصوص موقع تخلیه کالا از وسائط نقلیه, به تدریج ریز آنرا می نویسد تا بعدا با بارنامه و مانیفست تطبیق داده شود.

پروفورما
سیاهه خریدی است که فروشنده از مبدا به عنوان پیشنهاد فروش, یا تعیین ارزش و شرایط فروش, صادر می کند. پروفورما را پیش فاکتور نیز می نامند.

ترانسشیپ
عبارتست از روش گمرکی که به موجب آن کالاها تحت نظارت گمرک از یک وسیله حمل و نقل ورودی به یک وسیله حمل و نقل خروجی (صدور) در حوزه یک دفتر گمرکی که آن دفتر در عین حال دفتر گمرکی توام برای ورود و صدور است , انتقال داده می شود.

تعهد ترانزیت
سندی است که توسط گمرک تنظیم می شود و به موجب آن اجازه داده می شود که کالاها به طور ترانزیت گمرکی بدون پیش پرداخت حقوق و عوارض ورودی حمل شوند و معمولا حاوی کلیه مشخصات لازم برای تعیین حقوق و عوارض ورودی در مورد مقتضی و یک تعهد تضمین شده مبنی بر ارائه کالا با مهروموم گمرکی و سیم و سرب دست نخورده به دفتر گمرکی مقصد می باشد.

درابک
عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودی که موجب روش درابک مسترد می شود.

دمپینگ
دمپینگ عبارت است از عرضه کالا با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن یا با استفاده از سوبسیدهای غیر عادی در یک بازار خارجی.

عوارض و ارزش افزوده
علاوه بر حقوق گمرکی وجوهی نیز تحت عنوان عوارض و ارزش افزوده طبق مصوب هیات وزیران به استناد قانون انحصار تجارت خارجی, قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردات از برخی کالاهای وارداتی اخذ می شود که به آن عوارض و ارزش افزوده گفته می شود.
فلسفه وضع عوارض و ارزش افزوده جدا از حقوق گمرکی صرفا به این لحاظ بوده که هرگاه دولت لازم بداند که به منظور حمایت از تولیدات یا صنایع کشور میزان آن را تغییر دهد در حالی که اگر این وجوه کلاً در قالب حقوق گمرکی وصول میشود بر طبق قانون می بایست مجلس آن را تعیین کند لذا هر تغییر احتمالی آن مستلزم انجام مقدمات و طی تشریفات متداول و صرف زمان نسبتاً زیادی بوده در حالی که این وجوه ممکن است هر سال محتاج تغییر باشد لذا با تصویب هیات دولت, این تغییر با سهولت انجام می گیرد.

سیاهه تجاری
صورتحسابی است که به موجب آن هزینه کالا به حساب خریدار منظور می شود. سیاهه باید دارای موارد زیر باشد:
تاریخ – نام و نشانی خریدار و فروشنده – شماره سفارش یا قرارداد – مقدار و شرح کالا – قیمت واحد – شرح هر گونه هزینه اضافی توافق شده که در قیمت واحد منظور نشده است – ارزش کل کالا – وزن کالا – تعداد بسته ها – علایم و شماره های حمل- شرایط تحویل و پرداخت.

فله
به کالاهایی که بدون لفاف در واگنها یا کامیونهای اتاقدار و یا کشتی حمل می شود فله می گویند. کالاهایی مانند شکر, گندم , حبوبات, علوفه و از این قبیل به صورت فله حمل می شوند.

کابوتاژ
عبارت است از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر, که از راه کشور همجوار یا آبرا ه های داخلی صورت می گیرد. برای کابوتاژ تشریفات گمرکی لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد که یکی هنگام خروج کالا از بندر یا مرز تنظیم می شود و یکی هم هنگام ورود به گمرک مرز یا بندر .

کارنه تیر
کارنه تیر سند ترانزیتی بین الملی کالا از راه زمینی است که در مبدا صادر می شود و به موجب آن کالا از کشورهای بین راه تا مقصد که به طور ترانزیت عبور می کند نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر کشور نخواهد بود.

کارنه ا.ت.ا
مدرک ورود موقت بین المللی است که اگر شخص یا شرکتی کالایی به صورت ورود موقت جهت شرکت در نمایشگاهها یا تاسیس نمایشگاه وارد نماید و یا نمونه هایی برای ارائه به مشتریان وارد کند به موجب این مدرک نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت .

کارنه دو پاساژکارنه دو پاساژ در حقیقت گذرنامه وسیله حمل و نقل جاده ای است که به عنوان ورود موقت به کشور یا کشورهایی مسافرت می کند ممکن است برای حمل کالا اشخاص یا بعنوان اتومبیل سواری برای گردش یا انجام امری که در نظر است موقتا برای ورود به کشوری از آن استفاده شود.

کالای ضبطی در گمرک
ضبط کالا در گمرک در مواردی است که کالا ممنوع الورود یا غیر مجاز بوده با نام و مشخصات صحیح اظهار شده باشد و گمرک سه ماه به صاحب کالا فرصت داده باشد که کالا را از کشور اعاده نماید. ولی صاحب کالا اقدامی ننماید در این صورت بعد از انقضای سه ماه مذکور کالا اصطلاحاً ضبط می شود . همچنین بعد از ضبط, به صاحب کالا دو ماه وقت داده می شود که اگر شکایتی دارد به دادگاه شهرستان تسلیم نماید. در غیر این صورت و گذشت دو ماه مذکور اصطلاحاً کالا ضبط قطعی شده یعنی به مالکیت دولت در می آید.

کالای متروکه
کالای متروکه کالایی است که صاحب آن , آن را ترک کرده باشد یعنی به هر دلیل به سراغ کالا برای ترخیص نرفته یا اگر مراجعه کرده در ارائه اسناد با مدارکی که لازم است تاخیر کند, مدتی که بعد از انقضای آن کالا متروکه می شود،چهار ماه از تاریخ اولین قبض انبار و در فرودگاهها دو ماه است هر گاه در این مدت اقدامی برای ترخیص نشود کالا متروکه می شود.چنانچه صاحب کالا برای عدم مراجعه و ترخیص کالا عذر موجهی داشته باشد می تواند با تنظیم درخواست و ارائه آن به گمرک, تقاضا کند که مدت یاد شده حداکثر چهار ماه دیگر تمدید شود.

کالای مرجوعی
کالای مرجوعی یا دوباره صدور،کالاهایی است که :
۱ _به عنوان واردات موقت قبلا به کشور وارد می شوند و در پایان مهلت ورود موقت برای اعاده از کشور،اظهار و تحت عنوان کالای مرجوعی شناخته می شوند.

۲ _به دلیل ممنوعیت یا غیرمجاز بودن تطبیق با استاندارد های اجباری ( در مورد آن دسته از کالاها که ورودشان مستلزم رعایت استاندارد اجباری است) یا به طور کلی عدم احراز شرایط , قابل ترخیص نیستند به همین لحاظ از کشور باید مرجوع شوند.

کالاهای توشه ای و ملزومات
عبارت است از کالاهای اختصاص یافته برای مصرف توسط مسافران و کارکنان کشتی ها, هواپیماها یا قطارها, این کالاها ممکن است فروخته شده باشند یا نشده باشند.

کنوانسیون سیستم هماهنگ شده
معاهده و پیمانی است که کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک به منظور اجرای هماهنگ طبقه بندی کالاهای تجاری به آن پیوسته اند. مفاد این کنوانسیون از سال ۱۹۸۸ برای اعضا آن لازم الاجرا شده است. ایران نیز از سال ۱۳۷۴ رسماً به این کنوانسیون ملحق شده است و جدول تعرفه(سیستم هماهنگ شده) منظم به این کنوانسیون را از ابتدای سال ۱۳۷۵ در مقررات صادرات و واردات اجرا می کند.

کنوانسیون کیوتراصطلاحی است که عموماً در ارتباط با کنوانسیون بین المللی برای ساده کردن و هماهنگ کردن روشهای گمرکی به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۳ از طرف شورای همکاری گمرکی کیوتو پذیرفته شده است.

کنوانسیون نایروبیاصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون بین المللی همکاری متقابل اداری به منظور پیش گیری تجسس و کیفر تخلفات گمرکی به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۷ از طرف شورای همکاری در نایروبی پذیرفته شده است.

کانتینرمحفظه بزرگی است از چوب یا فلز که اغلب حجم کفه یک کامیون بزرگ یا تریلر را فرا می گیرد.

گواهی بیمهاظهاریه امضا شده ای است که حاکی از مبدا ساخت کالا می باشد. گواهی مبدا توسط صادر کننده کالا و نماینده اش تهیه می شود ولی این گواهی در بعضی از کشورها باید روی فرم خاصی که حاوی تائید یک سازمان اداری مستقل (برای مثال اتاق بازرگانی) باشد صادر شود.

مانیفستفهرست محمولات یک کشتی یا یک قطار یا یک کاروان از کامیونهایی را می گویند که بیشتر از یک بارنامه دارند. در فارسی می توان آنرا فهرست کل کالا خواند که حاوی ریز کلیه برنامه های مربوط به محموله است. این فهرست کل،زمانی عرضه می شود که محموله تجاری به گمرک مقصد می رسد.

مانیفست محموله (بار)
عبارت است از فهرستی از کالاهای تشکیل دهنده محموله بار که در یک وسیله حمل و نقل یا در یک واحد حمل و نقل حمل می شوند. مانیفست محموله بار که به این ترتیب حاوی مشخصات بازرگانی مربوط به کالاها از قبیل شماره های اسناد حمل, نام صادر کننده و گیرنده کالا, علامت و شماره،تعداد و نوع بسته بندی, مقدار و شرح کالا باشد و ممکن است به جای اظهارنامه محوله بار به کار رود.

نظارت گمرکییعنی اقدامی برای تضمین اجرای قوانین و مقرراتی که گمرک مسئول اجرای آنهاست به عمل می اید.

وزن قانونی
وزن قانونی یعنی وزنی که طبق قانون برای مقاصد معین تعیین شده یا میشود. در قانون گمرک نیز این وزن عبارت از وزن ناخالص (وزن با ظرفGross Weight )منهای وزن تقریبی(اوزان ظروف در قانون گمرک مشخص شده) ظرف. وزنی که به این ترتیب به دست می اید برای محاسبه حقوق گمرکی و عوارض ورودی در مواردی که این حقوق از روی وزن اخذ می شود به کار می رود.

هزینه های  گمرکیهزینه های گمرکی وجوهی هستند که میزان و چگونگی وصل انها با تصویب هیات وزیران برای تخلیه , باربری , انبار داری , ازمایش, تعرفه بندی, بدرقه کالا, خدمات فوق العاده و نظایر ان تعیین و به وسیله گمرک وصول می شود بعضی از این هزینه ها در اظهار نامه های گمرکی و قبل از این هزینه ها در اظهارنامه های گمرکی و قبل از اظهار , محاسبه و منظور می شوند و برخی به موجب قبض درآمد و جدا از اظهارنامه وصول می شوند.(نظیر هزینه خدمات فوق العاده, هزینه ازمایش کالا, هزینه تعرفه بندی و هزینه بدرقه کالا(

اعتبارات اسنادی LC چیست ؟تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار در مقابل بانک فروشنده بر عهده می گیرد تا در قبال دریافت اسناد از بانک فرشنده،وجه اعتبار را به صورت نقد یا مدت دار پرداخت نماید،اعتبار اسنادی به دو شکل(قابل برگشت و غیر قابل برگشت)صورت می پذیرد
• اعتبار اسنادی غیرفعال (LC ) NON Operative )کدام است ؟
اعتباری است که گشایش شده و به ذینفع ابلاغ گردیده است اما در متن آن شرایطی ذکر شده تا در صورت تحقق آن شرایط این اعتبار اسنادی فعال گردد .

• اعتبار اسنادی یوزانس Usance LC چیست ؟
اعتباری است که پرداخت وجه کالا به فروشنده در صورت تحقق شرایط اعتبار بصورت مدت دار ( زیر یک سال ) توسط بانک گشایش کننده اعتبار یا بانک کارگزار پرداخت می گردد .

• فرم S.A.D در گمرک چیست ؟
سند یا اظهار نامه واحد گمرکی است که به منظور یکسان سازی جمع آوری اطلاعات و پردازش ماشینی آن طراحی گردیده است .

 CRFچیست ؟
یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدأ مورد تأیید شرکت بازرسی قرار گرفته است .

• معامله Bay back چیست ؟
فروشنده در یک کشور خارجی ماشین آلات و دانش فنی و تأسیسات و امکانات را به کشور خریدار می دهد تا در آنجا کالا تولید شود و به کشور فروشنده برگردد .
• فرم SD چیست ؟
سندی که تولیدکننده کالا به موجب آن کتباً اقرار می کند که کالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .

• فرم MD چیست ؟
اظهار نامه تولید کننده کالاست که به موجب آن تأئید می کند کالا براساس ضوابط استاندارد تولید گردیده ا ست .

• گواهی SFR چیست ؟
گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد است .

• منطقه آزاد تجاری – صنعتی چیست ؟
قسمتی از قلمرو سیاسی یک کشور که کالای عرضه شده در آنجا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودی مشمول نظارتهای معمول گمرکی نمی شود . واردات کالا به مناطق آزاد از خارج تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( UCP500 )بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی می باشد .

کشورهای CIS ) کشورهای مستقل مشترک المنافع ) کدامند ؟
جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال ۱۹۹۱ تأسیس گردیده و اتحادیه ای است که از جنبه های قوانین داخلی و بین المللی جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق شده است و سه کشور روسیه ، اوکراین و روسیه سفید آن را بنیاد نهاده اند و کشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان ، قزاقستان و مولداوی و گرجستان به عضویت آن درآمده اند .

• بازارچه های مرزی چیست ؟
محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا قرار دارند و اهالی دو طرف می تواند کالا و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات در این بازارچه ها عرضه نماید .

• روش خریدهای متقابل چگونه است ؟
روش خریدی است که در آن پرداخت بهای کالای خریداری شده بصورت غیرنقدی صورت می گیرد .

• ورود موقت چیست ؟رویه گمرکی است که به موجب آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق ورودی عوارض به قصد خروج مجدد در مدت مقرر وارد قلمرو گمرکی می گردد و سه گونه است :
_۱  ورود موقت کالا جهت تعمیر یا تولید و بسته بندی
_۲  ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاهها
_۳  ورود موقت خودرو

• اصطلاحات اینکوترمز : international commercial terms 2010  طبقه بندی چهارگروه اینکوترمز
گروه E گروه F گروه C گروه D

گروه E:

تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ

گروه F:

تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ

گروه C:
تحویل کالا در مبدأ به خریدارباپرداخت کرایه حمل
گروه D:
تحویل کالا در مقصد

EXW :تحویل کالا در محل کار (کارخانه ، انبار و….)
FCA :تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ
FAS :تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ
FOB :تحویل کالا روی عرشه کشتی در مبدأ
CFR :ارزش کالا و کرایه حمل تا مقصد
CIF :ارزش کالا،بیمه و کرایه حمل تا مقصد
CPT :تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد
CIP :تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد
DAT :تحویل در پایانه تعیین شده بعد از تخلیه بار (در مقصد)
DAP :تحویل روی وسیله نقلیه (در مقصد)
DDP :تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

آربیتراژ :
شرایطی است که در آن یک ارز در بازارهای مختلف قیمتهای متفاوت دارد . در نتیجه ، افرادی که « آربیتراژ ورها » نامیده می شوند ، این ارز را در بازاری که قیمت پائین دارد می خرند و در بازاری که قیمت بالا دارد می فروشند و از این مابه التفاوت استفاده می کنند .

اسپکولاسیون ( معاملات سوداگری ، سفته بازی)
در حالیکه آربیتراژور به دنبال سود مطمئن و فاقد ریسک است ،اسپکولاتور )سفته باز) با قبول ریسک و به امید دست یافتن به سود قابل ملاحظه ، ارز را به نرخ روز یا نرخ وعده دار خریدو فروش می کند .
اسپکولاتور اگر پیش بینی کند که نرخ روز ارزی افزایش خواهد یافت ، آن را می خرد و اگر پیش بینی کند که نرخ روز ارزی کاهش خواهد یافت آن را می فروشد . حال اگر پیش بینی او در هر مورد صحیح باشد ، سود هنگفتی عاید او خواهد شد .
اگر اسپکولاتور پیش بینی کند که ارزش ارز معینی در مثلاْ سه ماه آینده افزایش خواهد یافت ، به خرید وعده دار ارز مزبور می پردازد و اگر پیش بینی کند که ارزش ارز معینی در مثلا ْ شش ماه آینده کاهش خواهد یافت ، به فروش وعده دار ارز مزبور می پردازد .

اسپکولاسیون ( معاملات سوداگری ) بر دو نوع است :
۱ _اسپکولاسیون با ثبات : وقتی اتفاق می افتد که نرخ مبادله ارز معینی تغییر کند،لیکن اسپکولاتور پیش بینی کند که نرخ مبادله مزبور در آینده در جهت عکس تغییر خواهد کرد و عمل خود را با این پیش بینی تنظیم کند .
۲ _اسپکولاسیون بی ثبات : وقتی اتفاق می افتد که نرخ ارز معینی تغییر کند و اسپکولاتور پیش بینی کند که در آینده نرخ مزبور در همین جهت بیشتر تغییر خواهد کرد و عمل و اقدام خود را با پیش بینی تنظیم کند . یک عامل مخرب در جریان بین المللی تجارت و سرمایه گذاری به شمار می رود .

بازار مشترک :
در سال ۱۹۵۴ شش کشور آلمان غربی ، ایتالیا ، بلژیک ، فرانسه ، لوکزامبورک و هلند پیمان تأسیس « اتحادیه اروپای غربی » را امضاء کردند و در سال ۱۹۵۷ همین کشورها «جامعه اقتصادی اروپا » را بنیان نهادند که به بازار مشترک معروف است .

موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) :
در سال ۱۹۴۷ ، ۵۳ کشور جهان در هاوانا دور هم جمع شدند تا ترتیباتی را اتخاذ کنند که مبادله بین آنها آسانتر انجام شود . در سال ۱۹۴۸ یک معاهده چند جانبه موسوم به « موافق نامه عمومی تعرفه و تجارت » به امضای ۲۳ کشور رسید و به اجرا گذاشته شد . این مؤافقت نامه شامل ۳ نکته مهم بود .
۱ _اگر کشوری تسهیلاتی برای واردات کالاهای کشور دیگر فراهم کرد ، کشورهای دیگر نیز بتوانند از این مزایا استفاده کنند .
۲ _به منظور افزایش کارائی و بالا بودن در آمد کشور های عضو ، این کشورها باید از طریق مذاکره،تعرفه های گمرکی را پائین بیاورند و اجازه دهند که کالای رقیب آسانتر به داخل کشور آنها وارد شود .
۳ _کاهش دادن و در صورت امکان حذف سهمیه بندی بر واردات .

سازمان خوارو بار و کشاورزی (فائو):
فائو از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است و دارای وظایف زیر است :
۱ _به طور مداوم وضع خوارو بار و کشاورزی جهان را زیر نظر دارد و دولتهای عضو را از آمار و اطلاعات مربوط به مواد غذائی ، کشاورزی ، پیش بینی تولید و… مطلع می سازد .
۲ _اقدامات ملی و بین المللی برای افزایش تولید ، توزیع ، و ذخیره سازی محصولات کشاورزی به عمل می آورد .
۳ _توسعه اعتبارات کشاورزی را توصیه می کند .
۴ _برای کشف و ایجاد زمینهای کشاورزی جدید ، بالا بردن محصول ، بالا بردن سطح زندگی روستاییان به اعضا وام می دهد .

کمیسیون سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه ( اونکتاد):
در سال ۱۹۴۶، به منظور بررسی مشکلات پولی ، مالی و تجاری کشورهای جهان سوم ، کنفرانسی از دولتهای جهان تشکیل شد که بعدها ( اونکتاد ) نامیده شد .
کشورهای عضو ( اونکتاد ) در پنج گروه تشکیل شدند :
۱ )کشورهای روبه رشد آسیایی و آفریقایی
۲ )گروه کشورهای اروپایی ، آمریکای شمالی ، استرالیا ، زلاندنو ، اسرائیل ، آفریقای جنوبی و ژاپن
۳ )گروه کشورهای آمریکای لاتین
۴ )گروه کشورهای سوسیالیستی
۵ )کشور چین
سازمان همکاری اقتصادی ( اکو):
در سال ۱۹۴۶ میلادی « پیمان همکاری و عمران منطقه ای » ( آر سی دی ) بین سه کشور ایران ، ترکیه و پاکستان منعقد شد . اهداف عمده این پیمان همکاری های فنی ، فرهنگی ، اقتصادی و نیز مبادله آزاد کالا ها از طریق انعقاد قرار داد های بازرگانی و بهبود خطوط حمل و نقل هوایی ، زمینی ، دریایی،بین سه کشور ایران ، ترکیه ، پاکستان و لغو تشریفات روادید عبور در منطقه و کاهش دادن نرخ های حمل ونقل پستی عنوان شده بود البته علاوه بر اهداف مزبور،پیمان همکاری و عمران منطقه ای ( آر سی دی ) از اهداف سیاسی و نظامی سنتونیز به طور ضمنی داشته است .
در سال ۱۳۶۳ هجری شمسی اجلاسی در تهران برگزار شد پس از تجدید نظرهای لازم سازمان همکاری اقتصادی جانشین پیمان آر سی دی شد .
در اجلاس چهارم،سازمان همکاری اقتصادی ( اکو ) پیشنهاد تشکیل « بازار مشترک اسلامی » را مطرح کرد . همچنین پیشنهاد تأسیس بانک توسعه سرمایه گزاری اکو و برقراری ترتیبات خاص برای پرداخت های چند جانبه بین سه کشور ایران ، ترکیه ، پاکستان به منظور تسهیل امور بازرگانی مطرح گردید .
با پیوستن افغانستان و پاره ای از کشورهای مسلمان تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق به سازمان همکاری اقتصادی (اکو ) روابط تجاری کشورهای مسلمان منطقه در قالب اهداف اکو،توسعه چشمگیری خواهد یافت .

نوشته شده در: حمل و نقلارسال دیدگاه: (۰) ←

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا