عراق

۱- تأمین خرما از عراق

۲- تأمین آخال سفید و زرد به صورت عمده

اسکرول به بالا